Обект: Система за БГВ с използване на слънчеви колектори в СБР“Здраве“

Клиент:  СБР „Здраве“ АД гр.Банкя

Период на изпълнение: от 30.03.2007 год.  до 20.03.2008 год.,

Дейности:

 • Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект по всички части
 • Доставка съоръжения и оборудване за изграждане на системата, в т.ч.:
  • Соларни колектори – 70 бр.;
  • Акумулиращ резервоар и бойлери – 5 бр.;
  • Топлообменни апарати – 2 бр.
  • Спирателна и регулираща арматура;
  • Ел.табла за управление
  • Носеща метална конструкция
 • Монтаж на доставеното оборудване и съоръжения
 • Наладка и пуск на системата
 • Гаранционна поддръжка