Обект:  Подстанция  – АЕЦ Козлодуй

Клиент: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Период на изпълнение: от  02.06.2004 год.  до 11.11.2007 год.

Дейности:

  • Подмяна на 400 kV разединители
  • Подмяна на измервателни трансформатори 110 kV и 220 kV
  • Подмяна на 400kV измервателнитрансформатори
  • Подмяна на измервателни трансформатори и реконструкция на енергийна мрежа ВН на 220 kV

„Еско инженеринг” АД, като подизпълнител, участва с инженерингови услуги при реализация на проекта.