ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД предлага цялостен пакет услуги свързани с реализацията на Вашия проект.

Проектиране – от разработване на идеен и работен проект, през получаването на всички  официални одобрения, издаването на всички разрешителни.

Осигуряване на необходимото сертифицирано оборудване и материали, изпълнение и въвеждане в експлоатация, окончателно приемане на обекта с всички изискуеми документи.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД притежава ноу-хау в областта на енергийната ефективност и договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори).

Компанията разполага с опит и ноу-хау в ремонта, модернизациите и удължаване срока на експлоатация на оборудване и системи в атомни електроцентрали.

Изпълнявала е договори свързани с преработването на  радиоактивни отпадъци и ядрената безопасност.