Разполагайки с уникален опит в изграждането на високоефективни и енергоспестяващи отоплителни и климатични системи, ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД постави в началото на 2006 год. основите на нова дейност – Енергийна ефективност в сгради и промишлени предприятия.

 Дружеството разполага с  екипи от специалисти за изпълнение на енергиен одит на промишлени системи и жилищни сгради.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД предлага на пазара пакет от дейности, които обхващат необходимите действия за привеждане на обектите в съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Това включва всичко, от първия контакт с потенциалния клиент, до гаранционното и следгаранционно обслужване, както и мониторинг на реализираните проекти.