ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД  е създадено през 2003 г. с предмет на дейност – изпълнение на инженерингови проекти в областта на енергийната ефективност, реализация на високо технологични и енергоефективни отоплителни и климатични инсталации.

Дружеството самостоятелно е реализирало на територията на Република България редица такива проекти, в това число базирани на термопомпени агрегати, фотоволтаични системи и др.

С участието на специалисти от ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД при проектирането, доставката на материали, оборудване и монтирането им са реализирани инженерингови проекти за модернизация на съществуващи съоръжения  в атомната, конвенционалната енергетика и промишлеността  и са изграждани  нови инсталации.

През последните години от дейността си, фирмата ни се специализира в реализирането  на значими и важни проекти свързани с безопасната работа и удължаване срока на експлоатация  на ядрени енергийни блокове 5 и 6 на атомната централа АЕЦ Козлодуй.

Извършени са доставки и монтаж на оборудване и резервни части,  покриващи всички изисквания за работа в най-отговорни и тежки условия в атомна централа.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД осигурява  доставяното и монтирано оборудване и компоненти  да съответстват на изискванията за I-ва категория на сеизмична устойчивост и гарантирани възможности за работа в режим LOCA.

За извършваните дейности в атомната централа, фирмата разполага със специализирани звена за:

  • Техническо обслужване и ремонт на средства и системи за радиационен контрол
  • Обслужване и подмяна на пневморазпределители и пневмозадвижвания на пневмоарматури
  • Сервиз, стендови изпитания и подмяна на хидроамортисьори
  • Сервизно обслужване на електроконтактни и механични манометри и датчици
  • Изготвяне, управление и реализация на отговорни проекти по реконструкция, модернизация и удължаване срока на експлоатация на действащите мощности

ЕСКО ИНЖНЕРИНГ АД е една от малкото компании в България, която е участвала във всички фази на реализацията на инженерингови проекти, успешно изпълнени чрез договори с гарантиран резултат за прилагане на енергоефективни мероприятия в сгради и съоръжения, водещи до сертифицирането им по ЗЕЕ и понижаване на енергопотреблението.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД  е член на Български атомен форум и Камарата на строителите в България.

В дейността си, ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД  прилага интегрирана система за управление на качеството сертифицирана по стандартите БДС ISO 9001:2015, БДС ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018.