ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД извършва цялостно обезпечаване с необходимото оборудване,  материали и техника за изграждането на съответния обект, съгласно проектните му изисквания и изискванията на клиента.

Опитът на ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД в сферата на доставките включва задълбочено маркетингово проучване на пазарните възможности за доставка на съответните позиции.  всички позиции се доставят директно от производители, гарантиращи най-високо качество на доставяните изделия и материали, покриващи всички изисквания на съответните стандарти и норми  на ЕС.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ комплексно решава всички несъответствия между производителите и крайните клиенти. Взаимноизгодни доставки удовлетворяващи всички участници в процеса се реализира от ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ, благодарение на неговите финансови, технически и експертни ресурси.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД извършва  специализирани  доставки на  отговорно оборудване, резервни части и суровини  за ядрената и конвенционална енергетиката, металургията, химическата и  добивната промишленост, на база традиционно добрите ни търговски взаимоотношения с  водещи производители от страните от ЕС, Русия, Украйна и  други.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е ексклузивен представител за България на следните чуждестранни производители:

  • АО „Троицки електромеханичен завод“ – гр. Троицк, Руска федерация – лидер в производството на топлообменно оборудване. Продукцията на завода е сертифицирана и притежава всички необходими лицензи за конструиране и производство на пълна гама топлообменно оборудване за ядрена и конвенционална енергетика, военна промишленост, всички отрасли на тежката индустрия и др.
  • ЗАО „Фирма СОЮЗ-01“ – гр. Одинцово, Московска област, Руска федерация.Заводът притежава собствени патенти за производство на широка палитра уплътнения за всички отговорни системи за безопасност при разнообразни диапазони на работно налягане и температура. Фирмата произвежда висококачествена тръбопроводна арматура с разностранно приложение в енергийното производство, особено за АЕЦ.
  • IMI HERION, гр. Щутгарт, Германия – производител на хидравлична и пневматична арматура, елементна база за всички отрасли на промишлеността, в т. ч. уникални хидро- и пневмоелементи за високо отговорни места в ядрената енергетика.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД планира и организира  транспортирането на доставяните  стоки  от внос и страната до  клиента, като в това число извършва и митническа обработка на стоки от страни, за които обмитяването е задължително, включително и на стоки с двойна употреба.

Част от бизнес стратегията на  дружеството  ни е прецизната логистика на процеса на доставки с цялостна насоченост към удовлетвореността на клиента.