ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД извършва цялостно обезпечаване с необходимото оборудване, материали, системи за контрол и управление при изграждането на съответния обект, съгласно проектните му изисквания и изискванията на клиента.

Опитът на ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД в сферата на доставките включва задълбочено маркетингово проучване на пазарните възможности за доставка на съответните позиции.  Всички позиции се доставят директно от производители, гарантиращи най-високо качество на доставяните изделия и материали, покриващи всички изисквания на съответните стандарти и норми  на ЕС.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД комплексно решава всички несъответствия между производителите и крайните клиенти. Взаимноизгодни доставки, удовлетворяващи всички участници в процеса,  се реализират от ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД благодарение на неговите финансови, технически и експертни ресурси.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД извършва специализирани доставки на отговорно оборудване, резервни части, системи за контрол и управление на ядрената, конвенционалната енергетика, и промишлеността на база традиционно добрите ни търговски взаимоотношения с  водещи производители от държавите в  ЕС, САЩ, Русия, Украйна и  други.

Дружеството  ни е в тесни бизнес контакти и има подписани договори с водещи европейски фирми с богат опит при сертифициране на оборудване, работещо в атомни централи, съответстващо на I-ва сеизмична категория, както и за работа на същото оборудване в режим LOCA, за монтаж в  I-ви контур и херметичната част на атомните централи.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е оторизиран представител за България на следните чуждестранни производители:

  • IMI HERION, гр. Щутгарт, Германия– производител на хидравлична и пневматична арматура, елементна база за всички отрасли на промишлеността, в  т. ч. уникални хидро- и пневмоелементи за високо отговорни места в ядрената енергетика.
  • IMI – BOPP & REUTHER – Германия, производител на специфични клапани и резервни части за арматури  приложими в атомни централи
  • АО „Троицки електромеханичен завод“ – гр. Троицк, Руска федерация– лидер в производството на топлообменно оборудване. Продукцията на завода е сертифицирана и притежава всички необходими лицензи за конструиране и производство на пълна гама топлообменно оборудване за ядрена и конвенционална енергетика, военна промишленост, всички отрасли на тежката индустрия и др
  • ЗАО „Фирма СОЮЗ-01“ – гр. Одинцово, Московска област, Руска федерация.Заводът притежава собствени патенти за производство на широка палитра уплътнения за всички отговорни системи за безопасност при разнообразни диапазони на работно налягане и температура. Фирмата произвежда висококачествена тръбопроводна арматура с разностранно приложение в енергийното производство, особено за АЕЦ.
  • НИЦ „Курчатовский институт“ гр. Москва, Руска федерация
  • ООО „СНИИП-АСКУР“гр. Москва, Руска федерация

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД планира и организира транспортирането на доставяните  стоки  от внос и страната до  клиента, като в това число извършва и митническа обработка на стоки от страни, за които обмитяването е задължително, включително и на стоки с двойна употреба.

Част от бизнес стратегията на дружеството  ни е прецизната логистика на процеса на доставки с цялостна насоченост към удовлетвореността на клиента.