ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД  има богат опит в организацията и управлението на гражданско и промишлено строителство. Постига оптимални резултати, с високо качество и в срок благодарение на изградения опит при управление на проектите.

Дружеството работи в синхрон и координирано с желанията на клиента, това му позволява да реализира дейностите бързо, без да прави компромис с качеството на изпълнението.