Обект:  Изграждане на инсталация за обезводняване на гипс за блокове 1-6

Клиент: ТЕЦ Марица изток 2, България

Период на изпълнение: от 05.08.2009 год.  до 29.09.2012 год.,

Дейности:

 • Проектиране
 • Доставка на основно оборудване
 • Монтаж на технологично оборудване:
  • Вакуум-филтри
  • Хидроциклони
  • Лентови конвейери
  • Електрическо оборудване за трансформаторни подстанции
 • КИП и А
 • Резервоар за отпадни води
 • Съоръжение за съхраняване на гипс
 • Монтаж на външна и вътрешна канализационна система
 • ОВК

„Еско инженеринг” АД, като подизпълнител, участва при изготвянето на работните проекти  по части: „Машинно технологична” и „ОВК”, доставката на част от съоръжения и авторски надзор.