Обект: Инженеринг по НПЕЕМЖС в Община Севлиево за сграда ж.к „Митко Палаузов“, бл. 1 – строеж с РЗП – 9 246,54 м2

Клиент: СС на Блок 1, ж.к „Митко Палаузов“, гр. Севлиево

Период на изпълнение: от 16.06.2016год.  до 11.11.2016 год.,

Дейности:

 • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” по части: Архитектура Конструкции,  Електро, В и К, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Проектно-сметна документация;
 • Упражняване авторски надзор при реализацията на приетия инвестиционен проект ;
 • Полагане на интегрирана топлоизолационна система за допълнително топлоизолиране на външни стени – 4 138м²;
 • Полагане на интегрирана топлоизолационна система за допълнително топлоизолиране на плоски покриви – 1 096 м²;
 • Полагане на интегрирана топлоизолационна система за допълнително топлоизолиране на подове на отопляеми части от сградата – 4 138м²;
 • Демонтиране на съществуваща хидроизолация и полагане на нова хидроизолационна система по плоски покриви – 1 177,30м²;
 • Обшивка с ламарина по бордове, стрехи, козирки и балконски парапети по арх. детайл – 1 108м²;
 • Изграждане на метална конструкция за конструктивно укрепване на балконски парапети – 1970,70 кг.
 • Рехабилитиране фуги между фасадни панели – 544 м.л.
 • Подмяна на фасадна дограма с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост или PVC профили – петкамерни, остъклена с енергоспестяващ двоен стъклопакет –  1211 м2
 • Възстановяване покрития по стени, тавани и бояджийски дейности в общите части на сградата – 2 944м²
 • Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация и осветление на общите части на сградата;
 • Изграждане на мълниезащитна инсталация на блока;
 • Подмяна на хоризонтална водопроводна и канализационна инсталация в сутеренните нива на сградата;

За реализацията на проекта, специалистите от „Еско инженеринг” АД  изготвиха инвестиционния проект, упражниха авторския надзор по изпълнението му, изпълниха СМР на входове „Г” и „Д”, както и цялата логистична дейност свързана с управлението му.

 

Eто какво сподели за работата ни по проекта д-р Иван Иванов, кмет на Община Севлиево:

„Изготвянето на инвестиционния проект по всички изброени части, както и строително-монтажните работи за реализацията му бяха изпълнени професионално, с много добро качество в съответствие с действащите нормативни изисквания, при много добра организация на работния процес и в договорираните срокове.

„ОБЩИНА СЕВЛИЕВО”, препоръчва ДЗЗД „ФЕНИКС БИЛД”, както и дружествата влизащи в състава му – „Билд Ма” ООД и „Еско инженеринг” АД като добър и надежден партньор за изпълнение на подобни дейности.“