Инженеринг по НПЕЕМЖС в Община Севлиево

Инженеринг по НПЕЕМЖС в Община Севлиево
Обект: Инженеринг по НПЕЕМЖС в Община Севлиево за сграда ж.к „Митко Палаузов“, бл. 1 – строеж с РЗП – 9 246,54 м2 Клиент: СС на Блок 1, ж.к „Митко Палаузов“, гр. Севлиево Период на изпълнение: от 16.06.2016год.  до 11.11.2016 год., Дейности: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” по части: Архитектура Конструкции,  Електро, В и К, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Проектно-сметна документация; Упр

Консултантски услуги – „АЕЦ Козлодуй”

Консултантски услуги – „АЕЦ Козлодуй”
Обект:  Консултантски услуги при изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО през ПГР 2008 и ПГР 2009 на 5 и 6 ЕБ и доставки Клиент: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй Период на изпълнение: от 01.02.2008 год.  до 31.10.2009 год. Дейности: Изготвяне проектни решения по модернизиране елементи от СКУ Изготвяне оценки на подготвени технологични карти Разработване на монтажна документация - КМД чертежи Доставка

„Пирин – текс“ ЕООД, гр. Гоце Делчев

„Пирин – текс“ ЕООД, гр. Гоце Делчев
Обект: Инженеринг за повишаване енергийната ефективност на промишлените инсталации в „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев Клиент: „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев Период на изпълнение: от 30.03.2008 год.  до 20.03.2010 год., Дейности: Обследване за енергийна ефективност на промишлените системи и сградния фонд на „Пирин – текс” ЕООД Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект по всички части за реализация на определените ене...

Подстанция – „АЕЦ Козлодуй”

Подстанция  – „АЕЦ Козлодуй”
Обект:  Подстанция  - АЕЦ Козлодуй Клиент: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй Период на изпълнение: от  02.06.2004 год.  до 11.11.2007 год. Дейности: Подмяна на 400 kV разединители Подмяна на измервателни трансформатори 110 kV и 220 kV Подмяна на 400kV измервателнитрансформатори Подмяна на измервателни трансформатори и реконструкция на енергийна мрежа ВН на 220 kV „Еско инженеринг” АД, като подизпълнител, участва с инженерингови усл

Соларна система в СБР „Здраве“ АД

Соларна система в СБР „Здраве“ АД
Обект: Система за БГВ с използване на слънчеви колектори в СБР"Здраве" Клиент:  СБР "Здраве" АД гр.Банкя Период на изпълнение: от 30.03.2007 год.  до 20.03.2008 год., Дейности: Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект по всички части Доставка съоръжения и оборудване за изграждане на системата, в т.ч.: Соларни колектори – 70 бр.; Акумулиращ резервоар и бойлери – 5 бр.; Топлообменни апарати – 2 бр. Спирателна и р

Система за обезводняване на гипс в ТЕЦ Марица изток 2

Система за обезводняване на гипс в ТЕЦ Марица изток 2
Обект:  Изграждане на инсталация за обезводняване на гипс за блокове 1-6 Клиент: ТЕЦ Марица изток 2, България Период на изпълнение: от 05.08.2009 год.  до 29.09.2012 год., Дейности: Проектиране Доставка на основно оборудване Монтаж на технологично оборудване: Вакуум-филтри Хидроциклони Лентови конвейери Електрическо оборудване за трансформаторни подстанции КИП и А Резервоар за отпадни води Съоръжение за съхран

Четвърти саниран блок в Монтана

Четвърти саниран блок в Монтана
Блок 21 в ж.к. „Младост” 1 в Монтана вече е с нова визия. Кметът Златко Живков и областният управител Ивайло Петров откриха 4-ия саниран блок в Монтана по Националната програма за енергийна ефективност. Жилищната кооперация е от 3 входа, всеки от по  7 етажа. В тях живеят 49 семейства. Тържествен водосвет извършиха свещениците от Монтана отец Емил и отец Николай. Санирането на сградата е извършено предсрочно, подчерта пред живущите кметът Златко Живк...

Кметът на Севлиево д-р Иванов откри четвърти саниран блок

Кметът на Севлиево д-р Иванов откри четвърти саниран блок
Обновената жилищна сграда е блок №1 в ж.к. “Митко Палаузов“ и беше санирана със средства от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища. След приключване на строително-монтажните дейности на блока, вече 117 домакинства се ползват от напълно благоустроена сграда. Това е четвъртият саниран блок в Севлиево. В своето приветствено слово кметът благодари на присъстващите жители на блока за проявеното търпение и инициативност, и отпра...