Oбласт на приложение:
Инвестиционно проектиране, извършване на строително-монтажни работи, доставка на оборудване и консултантска дейност по управление и отчитане на проекти.