Еско Инженеринг АД разполага с опит и специалисти, с които се извършват следните видове сервизна дейност:

  • ремонт, поддръжка и монтаж на датчици за измерване на разход, ниво и налягане в ядрената енергетика;
  • основен ремонт, стендови изпитания, настройка и монтаж на пневморазпределители, производство на фирма Herion и други производители;
  • демонтаж, сервиз и монтаж на пневмоцилиндри за управление на пневмоарматури в атомни централи;
  • демонтаж, ревизия, ремонт, стендови динамични изпитания и монтаж на хидроамортисьори за атомни централи;
  • техническо обслужване и ремонт на средства и системи за радиационен контрол.