ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е специализирано и в изпълнението на консултантски услуги свързани с изготвянето на предпроектни проучвания, изготвянето на технологични проекти,  доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване в сферите на енергетиката, промишлеността  и енергийната ефективност.

Дружеството  разполага с екип от професионалисти, които извършват всичко необходимо, за да се реализира една добра проектна идея.

Специалистите и партньорите на дружеството са в състояние да предложат на всеки един от клиентите си оптималните решения при подготовката и управлението на европроекти.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД разполага с богат практически опит и ноу-хау. Специалистите му прилагат иновативни модели и авангардни решения  в дейността си.